Nu har Riksorganisationen Hela Sverige skickat en skrivelse till Kronofogdemyndigheten att ompröva sitt beslut att flytta kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora.