Sara Hector har undrat över och letat efter formen bra länge.