Högsta domstolens första prövning av samtyckeslagen resulterade i en fällande dom. Försvaret har hävdat att det fanns ett “tyst samtycke”, men det resonemanget underkänns nu i högsta instans. – Min uppfattning är att han helt skulle ha friats, men jag får böja mig för HD, säger försvarsadvokat Jörgen Frisk.