Sommaren 2021 dömde Norrköpings tingsrätt sammanlagt sex män för mordet på Ingelsta i april 2020. Däremot friades alla för morden utanför nattklubben Hugos i december 2019. Tingsrättens domar fastställdes senare av Göta hovrätt. Idag beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd vilket innebär att hovrättsdomarna är fastställda.