Under en middag blev konversationer med två domare i USA:s högsta domstol inspelade i hemlighet. På bandet hörs hur den konservativa domaren Samuel Alito anser att USA behöver bli ”mer gudfruktigt”.