Tekniska problem gör att utbetalningar från Försäkringskassan försenats.Bland annat handlar det om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (vab).Störningar hos Försäkringskassans telefoni har dessutom gjort oroliga inte får  besked kring sina ärenden.