Men myndigheter och miljöaktivister och tvistar om faran med läckande oljan.