Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att hästkörning ska ingå i den grupp av aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget.