Hästgödsel är ett gissel för ridstallen i Stockholmsregionen eftersom de saknar åkrar att sprida den på.