Den psykiska ohälsan ökar – inte minst bland studenter. Enligt Eva Söderman, enhetschef för Studenthälsan vid Uppsala universitet, har antalet som sökt hjälp ökat under de senaste fem åren. – Det är betydligt fler som kontaktar oss och vill ha stöd, speciellt internationella studenter, säger hon.