Under onsdagsmorgonen inkom ett hot riktat mot Härnösands gymnasium. Skolan har därför omedelbart stängts och all personal och alla elever skickats hem.