Under torsdagen spreds budskapet ”Fyrisån börjar här!” vid de dagvattenbrunnar som ligger intill ån i centrala Uppsala. Mycket av skräpet som hamnar i vattnet kommer just den vägen.