Det blåser kraftigt över Öresund och vindkänsliga fordon bör undvika att köra över bron.