I takt med att smittan sprider sig rapporterar flera län problem med provtagningen.Belastningen är hård och några regioner har nått maxkapacitet.– Vi har nått taket för vår kapacitet, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbotten.