I ett dokument med visioner och idéer för EU-kommissionen fram förslaget om nollutsläpp inom EU till år 2050, rapporterar SvD. Förslaget skulle i så fall innebära att det absorberas lika mycket växthusgaser som släppts ut. Det skulle också innebära världens mest radikala klimatpolitik.