En stängd lanthandel och försvunnen service. Häradsbäck i Älmhults kommun såg länge ut att gå samma väg som många andra orter på landsbygden. Men så plötsligt hände något. Nu ska forskare titta närmare på vad det är som ligger bakom förändringen.