Hus rivs för att öka andelen ”västliga” i utsatta områden.