Kanske har arbetet med källkritik gått lite för bra.