Personer som begått brott och av en jury bedömts vara psykiskt sjuk vid brottstillfället kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Ett av landets största rättspsykiatriska sjukhus ligger i Sörmland. På Karsudden i Katrineholm har många psykiskt sjuka, ofta farliga personer, hamnat sedan sjukhuset öppnade 1964.