För att motverka den låga vaccinationsgraden i Södertälje fortsätter Region Stockholm att satsa på mobila lösningar. I samband med gudstjänst erbjöd man under söndagen vaccin mot covid-19 vid S:t Afrems kyrka och S:t Jacobs Katedral.