System för läkemedel ligger nere tre veckor efter cyberattack mot Akademiska sjukhuset.