Runt 15 kvinnor utbildas just nu på Gotland till stabsassistenter. Vid höjd beredskap eller krig ska de stötta myndigheter, som länsstyrelsen, som då måste kunna fungera många timmar i sträck, med administrativa uppgifter.