De nya deltidsbrandmännen som utbildas i Västerås blir bland de första att lyda under den nyupprättade civilplikten, som regeringen gav besked av i början av januari. Något de inte visst om när de påbörjade sin utbildning. – Det är bara positivt för min del, säger Stina Hansson, blivande deltidsbrandman i Arboga.