Studenter ska utbilda färdiga lärare, ja så är det på Malmö Universitet där blivande yrkesvägledare får hjälpa akademiker från Syrien att hitta jobb i Sverige.