Tankfartyget Rone har tillbringat drygt 40 år på Östersjöns botten fyllt med 200 000 liter tjockolja. Nu pågår arbetsinsatsen med att tömma företaget på oljan. – Det känns att det verkligen är i rätt tid vi arbetar på det här vraket nu, säger Fredrik Lindgren, utredare.