I dag testades ett nytt brandskydd i Kalmar, ett nät som ska förhindra spridning i ett tidigt skede vid exempelvis skogsbränder.