För alla 160 studenter i Leksand skrevs det idag historia, och för gymnasiet ett kapitel om den sista estetklassen som nu tågade ut efter att den linjen lagts ned.