Sedan 1950-talet har gruvlaven i Garpenberg varit ett landmärke. Men nu har den epoken gått i graven.