Människans bästa vän har blivit mördarsnigelns stora fiende. Med fin precision sniffar de tränade hundarna Kraja, Soya och Mira inte bara fram sniglar utan även äggen, vilket kan få stopp på den invasiva arten. Men målet är ännu högre satt.