Under onsdagen släpptes vatten på i ån förbi dammen vid Nerhammaren i Hargs bruk. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket anlades.