Mannen skadades allvarligt mellan två bostadshus och lämnade sedan området i en bil. Det kan polisen fastslå efter att ha gjort fynd på platsen.