Fastigheten som Ockelbo planerar att bygga åt Synsam väntas bli 6000 kvadratmeter och ligga på en 30 000 kvadratmeter stor mark. Tanken är att kommunen ska riva den nuvarande fastigheten på markområdet, för att sedan bygga Synsams industrifastighet.