Rester från hushållssopor ska återvinnas och bli både vägsalt och gödsel. Det är planen för en ny anläggning som ska vara igång efter sommaren. – Det blir inga ökade kostnader för kommuninvånarna. Men en vinst för miljön, säger Anna Darpe, avfallschef i Håbo.