I helgen satte försvarsmakten upp en radar i Klagshamn. Det är ett samarbete mellan försvarsmakten och polisen för att bevaka Malmös luftrum under förintelsekonferensen.