Bävrarna i Lina naturreservat i Södertälje skapar huvudbry för kommunen. Bäverns flitiga arbete med att dämma upp vattnet i våtmarken har skapat risk för översvämning vid den intilliggande vägen. Nyligen godkände länsstyrelsen att man river dämmet.