I helgen gav sig både Norrbottens smittskyddsläkare och landshövding ut på varsin privatspaning efter länsbor som inte följer coronarestriktionerna i Norrbotten. Anders Nystedt spanade i Piteå medan Björn O.Nilsson synade Storheden i Luleå.