Efter att ett nytt fartgupp byggts på den gamla genomfarten i Vadstena kom klagomålen in till kommunen omgående.