I Örebro rådhus reception överlämnades på tisdagen 15 500 namnunderskrifter för en folkomröstning om BRT.