Det kan bli fler arbetstillfällen när Hargs hamn kan ta emot större fartyg. Just nu pågår muddringsarbeten i farleden utanför Hargshamn och så småningom kommer hamnen att kunna ta emot fartyg med dubbelt så stor last som idag.