Ekonomer: Tar igen prishöjningar som uteblivit • ”Försöker bibehålla sina marginaler”.