På torsdagen var det FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. Byggnader över hela världen lyser då upp i orange och Göteborg visade sitt deltagande genom att lysa upp på flera ställen.