Dånet när det bröts sönder i atmosfären hördes över stora områden.