De åtta största kanonerna ombord på det svenska prestigeskeppet Kronan var en bidragande orsak till att fartyget kantrade och sjönk under en strid utanför Öland 1676. Nu har den sista av dem bärgats.