På en anspråkslös plätt vid Diö station myllrar det av liv. Och invånarna på ängen räddar Diöbornas frukt- och bärodlingar.