Vid pandemins start var det stor brist på skyddsutrustning inom vården – bland annat i Dalarna. Nu har regionen byggt upp ett beredskapslager som ska räcka i några månader – samtidigt som man ser över behovet av större lager framöver.