Långa straff för grov knarksmuggling • Sedelfynd utreds nu av ekobrottsmyndigheten.