Länsstyrelsen har beslutat om en del ändringar på länets vägar, det handlar bland annat om sänkt hastighet vid Stornässundet, där det i vintras inträffade en allvarlig olycka.