Första lördagen i augusti har utnämnts till ”Ängens dag” och på många platser i landet anordnar Naturskyddsföreningen slåttergille. Bland annat i Värnamo och i Eksjö, då intresserade bjuds in för att lära sig mer om ängens örter och hur man sköter en äng för att gynna artrikedomen.