Under torsdagen invigdes en ny byggnad på anstalten i Umeå – ett av många projekt som pågår inom Kriminalvården i landet. Nedervåningen är klar och innebär 26 ytterligare platser för intagna. – Trycket på Kriminalvården är högt vad gäller platser, säger kriminalvårdschefen Matthias Karlsson.