Att inspektera en bro på riktigt när håll när det ständigt passerar tåg är nästan omöjligt. Medan alla andra broar i Hallsbergs kommun redan blivit inspekterade är bron över järnvägsspåren vid stationen den som har fått vänta till sist.